Yil davomida malakali o‘qituvchilar soni 100 ming nafarga ko‘paydi

Yil davomida malaka oshirgan pedagoglar soni 220,1 nafardan 325,8 ming nafarga ko‘paydi.

O‘zbekiston maktablaridagi o‘qituvchilarning deyarli 65 foizi tegishli sertifikatlarga ega.

Pedagoglarning malakasini oshirish jarayonida 176 nafar xorijlik mutaxassis ishtirok etdi.