Super- kontrakt tayinlash tartibi o’rnatildi

Super- kontrakt tayinlash tartibi o’rnatildi va o’tish davri chegarasi 0,05 ballga oshirildi:

– 1,05 ballgacha – 1,5 baravar katta;
– 1,06 dan 2,05 ballgacha-2,0 baravar katta;
– 2,06 dan 3,05 ballgacha-2,5 baravar;
– 3,06 dan 4,05 ballgacha-oddiy shartnomaning 3,0 baravarida.