O’zbekistonda hamshiralar Akademiyasi tashkil etiladi

Toshkent tibbiyot akademiyasi negizida yangi universitet tashkil etiladi. Qabul 2023-2024 o’quv yilida boshlanadi. O’qish muddati-4 yil. O’zbekistonda 2 yil, Turkiyada 2 yil.

Turkiya tibbiy bilimlar universiteti bilan birgalikda tibbiyot tizimi uchun rahbar kadrlar tayyorlanadi – bakalavriat – «tibbiyot menejmenti» ta’lim yo’nalishi bo’yicha 4 yillik qo’shma dastur.