O‘zbekistonda abituriyentlarga imtihonlarda formulalar jadvalidan foydalanishga ruxsat beriladi

Abituriyentlarga nafaqat Mendeleyev davriy jadvalidan, balki matematikda formulalar jadvalidan foydalanishga ham ruxsat berildi. Bunday jadvallar imtihon payti har bir stol ustida turadi.