O‘zbekistonda 4 kunlik ish haftasiga o‘tish imkoniyatlari ko‘rib chiqildi

Bu masala Prognozlashtirish va makroiqtisodiy tadqiqotlar institutida ko‘rib chiqildi.

Tahlil shuni ko’rsatdiki, bu iqtisodiyotning barcha tarmoqlari uchun ham maqsadga muvofiq emas. Lekin faqat IT, bank, tadqiqot, ta’lim va sog’liqni saqlash uchun to’gri keladi.